Wednesday, April 4, 2012

Sajak "Diari Lama"

Maksud

Rangkap 1: Pejuangan para pejuang dahulu amat hebat hingga menumpahkan darah.

Rangkap 2: Penyajak menyatakan rasa cinta pada negara dan menyaksikan sambutan ulang tahun kemerdekaan dengan rasa bangga. Penyajak mengharapkan negara akan makmur sampai bila- bila.

Tema

Semangat nasionalisme dalam jiwa rakyat Malaysia .

Persoalan

Perjuangan tokoh pejuang dahulu untuk menegakkan kemerdekaan Negara amat disanjungi.

Rasa bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka.

Banyak pengorbanan yang diperlukan dalam menuntut kemerdekaan .

Nilai

Pengorbanan.Contohnya,para pejuang terdahulu sanggup berkorban jiwa raga untuk mendapatkan kemerdekaan negara.

Pejuangan.Contohnya,para pejuang berjuang sungguh-sungguh ketika menuntut kemerdekaan.

Cinta pada negara.Contohnya,penyajak menyatakan rasa cintanya pada negara.

Gigih.Contohnya,para pejuang gigih dalam perjuagan mereka.

Mengenang jasa.Contohnya,penyajak mengenang jasa para pejuang kemerdekaan.

Pengajaran

Kita haruslah berjuang dengan bersungguh-sungguh demi kedaulatan negara.

Janganlah kita lupa akan jasa dan perjuangan orang terdahulu yang membawa Malaysia ke arah negara merdeka.

Kita seharusnya berasa bangga dan bertuah kerana dilahirkan di negara yang sudah mencapai kemerdekaan,aman,dan makmur.

Kesedaran terhadap erti kemerdekaan sebenar penting disemat dalam jiwa anak-anak Malaysia supaya kesejahteraan negara dapat dikekalkan.

Kita hendaklah memiliki semangat cinta akan tanah air

Read more

Sunday, April 1, 2012

Dengan kadar literasi yang tinggi, iaitu 93 peratus, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia seharusnya berada pada tahap yang tinggi juga. Selain itu, pelbagai usaha dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memupuk budaya membaca masyarakat tempatan. Antaranya, menetapkan bulan Julai sebagai bulan membaca setiap tahun dan mewujudkan Jawatankuasa Gerakan Membaca Kebangsaan.

Persoalannya apakah peranan yang telah kita lakukan sebagai warganegara tercinta untuk menyahut dan menjayakan impian murni ini?

Read more