Sunday, April 1, 2012

Dengan kadar literasi yang tinggi, iaitu 93 peratus, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia seharusnya berada pada tahap yang tinggi juga. Selain itu, pelbagai usaha dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memupuk budaya membaca masyarakat tempatan. Antaranya, menetapkan bulan Julai sebagai bulan membaca setiap tahun dan mewujudkan Jawatankuasa Gerakan Membaca Kebangsaan.

Persoalannya apakah peranan yang telah kita lakukan sebagai warganegara tercinta untuk menyahut dan menjayakan impian murni ini?

No comments:

Post a Comment