Monday, February 6, 2012

MARI BELAJAR MENULIS 1

Lihat grafik di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang

faedah-faedah belajar secara berkumpulan. Panjangnya huraian hendaklah
antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Dalam zaman yang penuh persaingan ini, para pelajar sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran demi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Menetapkan matlamat, menyediakan jadual waktu yang praktikal, menghadiri kelas tuisyen dan mengulang kaji pelajaran setiap hari merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pelajar demi mencapai kejayaan. Namun belajar secara berkumpulan boleh dikatakan sebagai batu loncatan ke arah kejayaan kerana usaha ini boleh mendatangkan pelbagai faedah kepada pelajar-pelajar.

Belajar secara berkumpulan memberikan suasana belajar yang menyeronokkan. Seseorang pelajar akan dapat belajar atau membuat ulang kaji dengan perasaan yang ceria tanpa tekanan daripada guru-guru. Hal ini demikian kerana rakan-rakan merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar selain ahli keluarga. Contohnya, seseorang pelajar yang bersikap malu tidak berani untuk bertanya kepada guru apabila dia menghadapi masalah dalam pelajaran. Sebaliknya dia akan bertanya dan mengeluarkan buah fikiran mereka di depan rakan. Justeru, belajar secara berkumpulan bukan sahaja dapat memberikan suasana belajar yang menyeronokkan malahan membuka langkah kepada pelajar untuk memajukan diri dalam pelajaran.

Kesimpulannya, belajar secara berkumpulan merupakan langkah yang bijak bagi pelajar yang ingin mencapai kecemerlangan. Sebagai bakal pepimpin negara, kita seyogianya melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan memanfaatkan kaedah belajar secara berkumpulan untuk menjadi seorang yang cemerlang dan seterusnya memberi sumbangan kepada negara.


Read more

Latihan 1

PENGUKUHAN TATABAHASA

TANDAKAN JAWAPAN SAMA ADA BETUL ATAU SALAH

BIL

Penggunaan Frasa

JAWAPAN

1

Semua kanak-kanak

 

2

Meja itu dibuat daripada

 

3

Kertas-kertas bertaburan

 

4

Semangat cintakan negara

 

5

Kakak memasakkan emak

 

6

Guru mengambil berat tentang pelajar

 

7

Buku yang ada dengan anda itu

 
Read more

Thursday, February 2, 2012

BUKU LATIHAN SPM 2012 AKAN TERBIT


PRAKATA

Modul Kaedah Menjawab Soalan Kertas 1 dan kertas 2 ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu pelajar di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Modul ini diciptakan selaras dengan konsep Sukatan Pelajaran Berfokus bagi membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Perkara yang dijadikan fokus dalam modul ini ialah bimbingan untuk menjawab semua soalan kertas 1 dan kertas 2 .

Modul ini diharap akan dapat membantu murid melalui pendekatan atau cara belajar yang menarik. Hal ini sekali gus dapat membantu murid menguasai kemahiran dan teknik menjawab soalan dengan lebih cepat dan mudah. Walaupun begitu penggubalan modul ini tetap mengambil kira aspek kepentingan kemahiran berbahasa sebagaimana yang dihasratkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SPM dan Hasil Pembelajaran Utama yang memberikan fokus kepada elemen interpersonal, maklumat dan estetik.

Latihan-latihan yang disediakan diharap dapat membantu pelajar bermula daripada konsep yang mudah, beransur-ansur kepada yang lebih sukar terutamanya dalam bahagian pengukuhan dan akhirnya pelajar dapat menjawab soalan bagi kertas Bahasa Melayu yang sebenar mengikut format peperiksaan. .

Semoga panduan yang diberikan kepada pelajar ini akan dapat membantu mengukuhkan pemahaman tentang cara-cara menulis jawapan dan memperoleh markah yang terbaik bagi soalan Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2, Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

FADIL HJ ISMAIL

MRSM Kuala Krai

2012

Read more