Friday, October 1, 2010

PERSEDIAAN MENJAWAB SOALAN NOVEL PMR

Satu lagi aspek Komsas yang perlu dikuasai pelajar ialah genre novel yang terdiri daripada tiga buah novel terpilih mengikut zon yang ditetapkan dan dipelajari dalam tempoh tiga tahun. Pelajar biasanya dikehendaki menjawab soalan berdasarkan sama ada satu daripada mana-mana tiga buah novel yang dipelajari ataupun pelajar boleh diuji untuk menjawab berdasarkan mana-mana dua daripada tiga buah novel yang dipelajari.
Sebagai persediaan untuk membantu pelajar menjawab soalan yang meminta perbandingan ketiga-tiga buah novel itu, anda bolehlah klik TEKNIK PERSEDIAAN MENJAWAB SOALAN NOVEL untuk mendapat sedikit gambaran dan banyakkanlah persediaan lain yang difikirkan sesuai. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan pelajar perlu menjawab menggunakan ayat yang gramatis. Selain itu, pelajar harus mengemukakan pernyataan yang betul dengan huraian atau contoh yang tepat bagi setiap isi yang dikemukakan sebagai contoh soalan yang meminta pelajar memperjelas satu contoh peristiwa bagi setiap latar masyarakat.
Pernyataan bagi latar masyarakat yang terdapat dalam novel Anak Din Biola misalnya ialah masyarakat yang prihatin dan cakna terhadap kebajikan anak-anak yatim. Contoh peristiwanya ialah Pak Jais sebagai penguasa Rumah Bonda sangat prihatin akan anak-anak yatim di bawah jagaannya. Elakkan daripada menjawab dalam bentuk poin kerana markah bahasa akan ditolak jika pelajar berbuat demikian.

No comments:

Post a Comment