Monday, February 6, 2012

Latihan 1

PENGUKUHAN TATABAHASA

TANDAKAN JAWAPAN SAMA ADA BETUL ATAU SALAH

BIL

Penggunaan Frasa

JAWAPAN

1

Semua kanak-kanak

 

2

Meja itu dibuat daripada

 

3

Kertas-kertas bertaburan

 

4

Semangat cintakan negara

 

5

Kakak memasakkan emak

 

6

Guru mengambil berat tentang pelajar

 

7

Buku yang ada dengan anda itu

 

No comments:

Post a Comment