Thursday, February 2, 2012

BUKU LATIHAN SPM 2012 AKAN TERBIT


PRAKATA

Modul Kaedah Menjawab Soalan Kertas 1 dan kertas 2 ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu pelajar di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Modul ini diciptakan selaras dengan konsep Sukatan Pelajaran Berfokus bagi membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Perkara yang dijadikan fokus dalam modul ini ialah bimbingan untuk menjawab semua soalan kertas 1 dan kertas 2 .

Modul ini diharap akan dapat membantu murid melalui pendekatan atau cara belajar yang menarik. Hal ini sekali gus dapat membantu murid menguasai kemahiran dan teknik menjawab soalan dengan lebih cepat dan mudah. Walaupun begitu penggubalan modul ini tetap mengambil kira aspek kepentingan kemahiran berbahasa sebagaimana yang dihasratkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SPM dan Hasil Pembelajaran Utama yang memberikan fokus kepada elemen interpersonal, maklumat dan estetik.

Latihan-latihan yang disediakan diharap dapat membantu pelajar bermula daripada konsep yang mudah, beransur-ansur kepada yang lebih sukar terutamanya dalam bahagian pengukuhan dan akhirnya pelajar dapat menjawab soalan bagi kertas Bahasa Melayu yang sebenar mengikut format peperiksaan. .

Semoga panduan yang diberikan kepada pelajar ini akan dapat membantu mengukuhkan pemahaman tentang cara-cara menulis jawapan dan memperoleh markah yang terbaik bagi soalan Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2, Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

FADIL HJ ISMAIL

MRSM Kuala Krai

2012

No comments:

Post a Comment