Wednesday, July 30, 2014

FORMAT PT3 BAHASA MELAYU

Format PT3 Bahasa Melayu

Ujian Bertulis


BIL

PERKARA

KETERANGAN


1

Jenis Instrumen

Ujian Bertulis

2
Jenis Item
(a)  Objektif Pelbagai Bentuk
(b)  Respon Terhad
(c)  Respon Terbuka

3
Bilangan Soalan
Bahagian A ( sistem Bahasa )
4 Soalan

Bahagian B ( Pemahaman Teks )
3 Soalan

Bahagian C (Pemindahan maklumat)
1 Soalan

Bahagian D ( Penulisan Karangan )
1 Soalan

Jawab Semua Soalan


4

Jumlah Markah

100 markah


5

Masa

2 jam

6
Konstruk
(a)  Pengetahuan dan kefahaman sistem bahasa
(b)  Kemahiran aplikasi bahasa ( menulis )
(c)  Kemahiran Aplikasi Maklumat ( membaca dan memahami )
(d)  Kemahiran Kreatif dan apresiasi bahasa ( membaca dan menulis )

7

Kaedah Penskoran

Analitik dan HolistikNo comments:

Post a Comment