Thursday, September 16, 2010

AMALAN MEMBACA

Bank : Penulisan PMR


Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Berdasarkan soalan di atas, pelajar bebas mengemukakan pendapat tentang amalan membaca. Pelajar boleh mengemukakan pendapat berdasarkan skop yang berikut iaitu:


a. mengemukakan pendapat tentang faedah membaca.


b. menjelaskan usaha-usaha untuk meningkatkan minat membaca.


c. memperkatakan sikap rakyat negara kita tentang amalan membaca, atau


d. membincangkan faedah dan usaha meningkatkan minat membaca.Pelajar boleh menulis karangan berdasarkan mana-mana skop di atas. Seperti kebiasaan pelajar hendaklah membuat rangka karangan terlebih dahulu sebelum menulis. Yang berikut dikemukakan contoh rangka karangan bagi skop (a) di atas, iaitu pendapat tentang faedah membaca.Rangka


Pendahuluan

 • Membaca penting kerana banyak faedahnya

Isi karangan

 • Menambah maklumat - tahu perkembangan semasa - tidak seperti katak di bawah tempurung.

 • Menambah kosa kata dan gaya bahasa - cemerlang dalam pelajaran.

 • Mengisi masa lapang secara berfaedah - "masa itu emas".

Penutup

 • Membaca perlu dijadikan budaya untuk melahirkan masyarakat yang berilmu.


Berdasarkan rangka di atas, sila kilik untuk mendapatkan contoh karangan yang dianggap cemerlang tahap PMR kerana penulisnya dapat:

 1. mengemukakan dan menghuraikan isi karangan dengan tepat.
 2. benar-benar memahami konsep huraian isi karangan iaitu menjawab soalan "bagaimana" dan "mengapa".
 3. memanfaatkan peribahasa untuk menjadikan persembahan menarik.
 4. karangan bebas daripada kesalahan bahasa.
 5. ayat gramatis tiada kesalahan tatabahasa dan ejaan.
 6. karangan ini mencakupi kosa kata luas dan tepat.
1 comment:

Anonymous said...

Hai. Karangan lain takdo ke?

Post a Comment