Tuesday, September 14, 2010

KAEDAH MERINGKAS KARANGAN PMR

Soalan mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2 PMR mengandungi empat bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. Bahagian A menawarkan 30 markah kepada calon peperiksaan yang merangkumi dua pecahan soalan yang jelas, iaitu:
  • Soalan A (i) MERINGKAS KARANGAN dengan markah yang diperuntukkan ialah 20 markah.
  • Soalan A (ii) PEMAHAMAN dengan peruntukan markah sebanyak 10 markah

Secara keseluruhannya, bahagian A merupakan bahagian yang bersifat paling mesra dengan calon. Soalan pada bahagian ini memberikan ruang yang cukup luas kepada calon untuk memperoleh markah pada kadar yang baik , terutama kepada pelajar yang tergolong dalam kumpulan lemah.

Oleh sebab itu, soalan Bahagian A, khususnya soalan A(i) dianggap sebagai soalan bantu lulus kepada kumpulan pelajar lemah. Hal ini demikian kerana sifat kehendak soalannya yang mudah dikesan oleh calon peperiksaan. Untuk mendapat pemahaman secara jelas tentang kehendak soalan SILA KLIK pautan yang disediakan.

No comments:

Post a Comment