Friday, August 13, 2010

BANK PERIBAHASA

  • Peribahasa: Sama Maksud

Banyak peribahasa Melayu yang membawa maksud melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia dan tidak membawa faedah apa-apa. Antaranya:

  1. Bagai mencencang air -------------------------> melakukan kerja yang tidak berfaedah.
  2. Bagai kambing menanduk bukit ---------------> kerja yang sia-sia yang merugikan diri.
  3. Bagai menghitung bulu kambing -------------- > perbuatan yang sia-sia.
  4. Bagai hujan jatuh ke pasir ---------------------> perbuatan yang sia-sia.
  5. Seperti anjing menyalak bukit -----------------> perbuatan yang sia-sia.
  6. Laksana layang-layang melawan angin---------> perbuatan yang sia-sia.
  7. Laksana mencari sungai yang tiada berhulu ---> berpenat lelah yang sia-sia.
  8. Jangan lemparkan pancing tiada berumpan --- > kerja yang sia-sia.

No comments:

Post a Comment