Friday, August 13, 2010

Novel Renyah: KAJIAN LATAR

LATAR dalam sesebuah karya sastera berkait rapat dengan watak yang hendak diceritakan. Audien akan memperoleh gambaran lebih jelas sekiranya sesebuah karya itu menggambarkan latar tempat tang tepat, latar masa serta latar masyarakat yang khusus. Hal ini akan memudahkan pembaca mengenali lebih rapat di manakah peristiwa itu berlaku, bilakah masanya, dan masyarakat apakah yang terdapat dalam karya.

UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT LANJUT :

No comments:

Post a Comment