Thursday, August 5, 2010

TEKNIK MENJAWAB RINGKASAN PMR

RINGKASAN KARANGAN merupakan ujian kecekapan bahasa dan pengetahuan pelajar pada peringkat menengah rendah. Sejak tingkatan satu pelajar dilatih oleh guru untuk meringkaskan petikan sehingga menjadi kurang daripada 80 patah perkataan.Kehendak soalan meringkaskan karangan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kehendak umum dan kehendak khusus. Namun, sejak 2005 soalan ringkasan penilaian menengah rendah lebih berbentuk khusus iaitu arahan soalan dikhususkan kepada satu hala tuju. Contohnya, baca petikan di bawah kemudian tulis sebuah ringkasan tentang kesan pembangunan kepada alam sekitar.Maksudnya, pelajar harus faham bahawa arahan soalan tersebut hanya meminta pelajar meringkaskan petikan tentang kesan pembangunan. Soalan begini lebih mudah jika pelajar peka dengan arahan soalan. Dengan kata lain, pelajar meringkaskan petikan berdasarkan apa=apa yang diarahkan, bukannya berdasarkan semua isi penting dalam petikan.Setelah membaca petikan tersebut, langkah seterusnya adalah dengan mencari isi-isi penting berdasarkan arahan soalan tadi. Proses ini boleh dilakukan dengan menggunakan "highlighter" atau "menggaris sahaja frasa atau ayat yang panting" Kerja mencari isi penting mestilah melibatkan pengetahuan membezakan idea utama daripada idea sampingan atau membezakan isi daripada huraian.Rujuk Soalan PMR 2009 LPM:


Bahagian "A" Ringkasan


Pendahuluan:


Isi-isi:

  1. memupuk unsur pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar.

  2. menjadi aktiviti pengukuhan bagi pembelajaran di dalam kelas.

  3. memberikan peluang ibu bapa atau ahli keluarga bersama-sama anak semasa belajar.

  4. memberikan gambaran kepada ibu bapa tentang perkara yang dipelajari anak mereka di sekolah.

  5. merupakan satu daripada usaha memdorong kejayaan pelajar sentiasa belajar dan membuat latihan.

  6. mendorong pelajar untuk menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

  7. membantu pelajar meneroka perkara baru daripada sumber maklumat yang tiada di bilik darjah

  8. membantu pelajar mengisi masa lapang di rumah dengan aktiviti yang berfaedah.No comments:

Post a Comment