Tuesday, August 24, 2010

TEKNIK MUDAH PERENGGAN

ALTERNATIF UNTUK PELAJAR SEDERHANA DAN POTENSI

A. STRUKTUR SETIAP PERENGGAN

A1 = Idea Utama
A2 = Huraian
A3 = Huraian
A4 = Data, contoh, statistik, pendapat, peribahasa, ungkapan menarik
A5 = Kesimpulan perenggan

*A ialah ayat.


B. PANDUAN PERMULAAN PERENGGAN PENDAHULUAN

Pelajar memulakan karangan dengan kata / frasa berikut;


 1. Akhir-akhir ini, ...
 2. Belakangan ini, ...
 3. Mayapada, ...
 4. Marcapada, ...
 5. Dalam mengejar era modenisasi ...

C. PANDUAN MEMULAKAN PERENGGAN IDEA

Mulakan ayat idea utama kata arah soalan seperti berikut;

Punca/cara/ usaha/ kepentingan yang perlu diperhalusi ialah, ...

D. PANDUAN MENULIS KESIMPULAN / PENUTUP KARANGAN

Mulakan ayat kesimpulan dengan kata berikut;

 • Kesimpulannya, ...
 • Secara tuntas, ...
 • Sebagai akhir kalam, ...
 • Konklusinya, ...
 • Sebagai intiha, ...

E. KONSEP ASAS YANG PERLU DIKETAHUI PELAJAR

Tema = isu dalam soalan

Ayat arah = ayat yang menjurus kepada kehendak soalan

Ayat Huraian = ayat yang menghurai idea

Ayat contoh = ayat yang menyatakan contoh ( dimulakan dengan )

 • Menurut ... atau Sebagai contoh, ... ( berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar tanpa merujuk bahan / maklumat

Ayat Simpul = Ayat yang menggabungkan harapan, pandangan dan cadangan terhadap isu

E. PROSEDUR PELAKSANAAN

 1. Guru menerangkan secara ringkas perkara A,B,C,,D dan E
 2. Guru mengedarkan bahan modul latihan bahagian pendahuluan, isi dan kesimpulan kepada pelajar
 3. Guru memudah cara dan membimbing pelajar bermula ayat 1 hingga ayat 5 bahagian pendahuluan, diikuti bahagian isi dan bahagian kesimpulan
 4. Guru perlu memastikan pelajar menulis ayat demi ayat bersama-sama. Jika ada pelajar yang masih belum menghabiskan ayat sebelumnya, guru perlu memastikan pelajar tersebut menulis ayat sebelum memulakan ayat seterusnya.

G. CONTOH BAHAN PENGAJARAN

Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita kian longgar. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan.

PENDAHULUAN

Mayapada, .. (tema ) ....................................................................................................................................

............................................. ( AH = Apa ) ....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( AC ) Menurut .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN ).................................

...........................................................................................................................................................................

ISI

Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat

ditingkatkan ialah .........................................................................................................................................

................................................................. ( AH ) Justeru, ............................................................................

..........................................................................................................................................................................

( AH ) Hal ini demikian kerana ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( AC ) Sebagai contohnya, ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( AS ) Sekiranya, ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

KESIMPULAN

Sebagai akhir kalamnya, .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( Harapan ) .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( Pandangan ) .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( Cadangan ) ...................................................................................................................................................

CONTOH PENULISAN PELAJAR

PENDAHULUAN

Mayapada, semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar. Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran. Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan. Menurut Datuk Dr. Fadzillah Kamsah, semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Oleh itu, langkah-langkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat.

ISI

Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. Menurut Datuk DR. Fadzillah Kamsah, program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong, maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh.

KESIMPULAN

Sebagai akhir kalam, semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati, negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang, gemilang dan terbilang.

No comments:

Post a Comment