Thursday, August 5, 2010

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PMR

Soalan 1:

Merupakan soalan meminta calon menentukan makna kata/ rangkai kata. Lihat soalan contoh di atas.

Apakah maksud frasa masa senggang?

Jawapan:
 • Maksud masa senggang ialah waktu lapang < 2 markah >
 • Maksud masa senggang ialah waktu rehat < 2 markah >
 • Maksud masa senggang ialah waktu terluang < 2 markah >
 • Maksud masa senggang ialah masa lapang /masa rehat/masa terluang < 1 markah > ( hanya memberikan maksud satu patah kata sahaja )
 • Jika jawapan TIDAK MENGGUNAKAN ayat lengkap, contoh:
 1. waktu lapang - <>
 2. waktu rehat - <>
 3. waktu terluang <>

* Markah akan kosong ( tidak diberi ) jika:

 1. Maksud masa senggang ialah waktu kosong.
 2. Masa senggang bermaksud waktu lapang atau waktu kosong.
 3. Masa senggang ialah waktu lapang yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pelbagai aktiviti. ( jawapan huraian - 0 )
 4. Kelapangan waktu.

PERHATIAN: Untuk menjawab soalan 1, calon PMR mestilah menjawab menggunakan ayat lengkap dan maksud frasa itu hendaklah dijelaskan secara ringkas tanpa menghuraikannya.

Calon juga mesti memberikan maksud untuk kedua-dua patah kata tersebut iaitu:

 • masa --> waktu
 • senggang --> lapang/ rehat/ terluang / lenggang

Soalan 2:

Jelaskan pandangan sesetengah pihak yang kurang bersetuju tentang pemberian kerja rumah kepada murid-murid. ( 4 markah )

Jawapan:

 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah.. ( soalan ini jenis analisis teks )
 1. menyusahkan ibu bapa kerana terpaksa menghabiskan masa yang banyak untuk membimbing anak-anak membuat kerja rumah - ( 2 markah ) serta
 2. merompak masa kanak-kanak untuk berkembang dari segi jasmani ( 2 markah )

 • Calon akan mendapat ( 2 markah ) jika:
 1. menjawab sebahagian daripada jawapan di atas
 2. menjawab menggunakan jawapan yang tidak lengkap dari segi ayat.
 3. mengemukakan kedua-dua pandangan dengan tepat tetapi menggunakan sistem point atau nombor.
 • Calon akan mendapat ( 1 markah ) jika:
 1. mengemukakan satu pandangan dengan ayat yang tidak lengkap:
 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan menyusahkan ibu bapa. - ( 1 markah )
 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan merompak masa kanak-kanak. - ( 1 markah )

Calon peperiksaan PMR yang mengemukakan jawapan TIDAK merujuk petikan - ( 0 markah )

Soalan 3:

Pada pendapat anda, selain menyiapkan kerja rumah, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh murid untuk berjaya dalam peperiksaan. - ( 4 markah )

Jawapan:

 • Usaha yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk berjaya dalam pelajaran ialah :-
 1. bertanyakan guru -----------------------------> 2 markah
 2. mengulang kaji pelajaran ----------------------> 2 markah
 3. belajar / berbincang dalam kumpulan----------> 2 markah
 4. mengunjungi perpustakaan --------------------> 2 markah
 5. membeli buku rujukan ------------------------> 2 markah
 6. menghadiri kelas tuisyen ---------------------->2 markah
 7. menyertai kem motivasi ---------------------- > 2 markah
 8. menumpukan perhatian ketika guru mengajar--> 2 markah
 9. menghadiri seminar menjawab soalan ----------> 2 markah
 10. berdoa kepada Tuhan --------------------------> 2 markah
 11. makan makanan seimbang supaya otak cerdas --> 2 markah
 • Usaha guru / ibu bapa / masyarakat ---- ( 0 markah )
 • Jawapan yang diambil daripada petikan--( 0 markah )

Jawapan yang menggabungkan mana-mana dua usaha di atas dan menggunakan ayat yang lengkap akan mendapat 4 markah.


No comments:

Post a Comment